Website door M2H.nl

Focal-Point

De naam Focal-Point verraadt al dat het hier gaat om nieuwe ontwikkelingen en inzichten waarbij vooral gelet wordt op de onbewuste oogbewegingen, vervolgens op de gezichtsuitdrukking en daarna op de lichaamshouding en taalstructuren.
 
Gezichtsuitdrukking
Er zijn 42 verschillende gezichtspieren die uitdrukking geven aan de expressie van onze binnenwereld.
Het is zaak dat we goed leren kijken (kalibreren) en luisteren naar de taalstructuur en deze invoelen, zodat we de gezichtsuitdrukkingen op juiste wijze leren interpreteren. Zo kunnen we sneller en effectiever communiceren.
Ongeveer 4 tot 6 seconden vóórdat iemand bewust verbaal antwoord geeft op een vraag, geeft deze persoon al onbewust non-verbaal het antwoord. Men kan ervan uitgaan dat het antwoord dat non-verbaal wordt gegeven op onze bewuste vraag het juiste antwoord is. Henk Hoenderdos verwijst naar congruentie in lichaamstaal en taalstructuur die waar te nemen zijn.
 
Voorkeurs-representatiesystemen
Met betrekking tot het juist interpreteren van de non-verbale communicatie is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende voorkeurs-representatiesystemen. Elk mens is uniek en heeft derhalve door onder andere opvoeding en achtergrond ook een eigen voorkeur voor een bepaald representatiesysteem.
Er zijn vier verschillende systemen, te weten: visueel, auditief, kinesthetisch en geur en smaak (intern en extern), waarbij de specifieke onderverdeling in elk systeem nog aangemerkt wordt. Bijvoorbeeld: het auditieve systeem kenmerkt zich door auditief intern en auditief extern. Het interne systeem wordt 'de auditieve interne digital' wordt, waarbij de voorkeur van de persoon uitgaat naar interne overlegstructuren. In het non-verbale antwoord geeft de persoon al snel aan wat zijn voorkeurssysteem is.
Voorbeeld:
 • Visueel: wanneer iemand gebruik maakt van het visuele systeem ondersteund door de op het systeem gerichte non-verbale richtinggevende signalen (schuin naar boven kijken om een beeld te vormen en aan te wijzen).
 •  Auditief: dat klikte meteen, naar verluidt, dat klinkt goed, luid en duidelijk, dat zegt nog niets.
 • Kinesthetisch: ergens voor voelen, je vinger erop leggen, gestalte geven aan, op je tenen lopen.
 •  Geur en smaak: dat proeft goed, dat ruik je uit de verte.
  
Henk Hoenderdos heeft ook een test ontwikkeld, waarbij de cursisten kunnen uitvinden wat hun voorkeurssysteem is.
Deze test wordt in het begin van de workshop (of therapie) gedaan omdat iedereen dan nog open en onbevangen is.
Ieders voorkeurssysteem wordt op het bord gezet. Vervolgens worden aan de hand van de gegevens de primaire en secundaire voorkeurssystemen vastgelegd. Tevens worden aan de hand van de gegevens ieders primaire systeem vastgelegd, waarbij aangetekend dat het auditieve systeem in combinatie met de interne dialoog ook een voorkeurssysteem kan zijn. Er wordt geïnventariseerd wie welk systeem heeft en welk systeem met elkaar overeenkomt of afwijkt. 
Aan het eind van de eerste dag wordt er geoefend met elkaar. Het is de bedoeling om met iemand te oefenen die een (zoveel mogelijk) afwijkend voorkeurssysteem heeft dan van jezelf.
 
Focal-Point (traumatechniek)
Focal-Point heeft als basis:
 • een oogbeweging
 • een afstand
 • een hoogte
 • een interne reflectie naar buiten
 • een terugkerende ruststand
 
Zo heb je circa 12 focal-points (oogrichtingen) waardoor je kunt zien of iemand visueel, auditief, kinesthetisch (intern/extern) doet tijdens een gesprek.
Wanneer je merkt dat een cliënt iets anders zegt dan dat zijn focal-points aangeven, kan het voor de cliënt zeer bevrijdend zijn wanneer je - niet op de woorden - maar op wat je ziet ingaat.
Voorbeeld:
 • “Wat voel je nu, waar voel je het nu”, wanneer men kinesthetisch iets doet .
 • “Wat hoor je nu, welk geluid hoort daarbij”, wanneer men auditief iets doet.
 •  “Wat zie je, welk beeld”, wanneer men visueel iets doet met de focal-points.
 
Focal-Point therapie
Focal-Point therapie is een psychotherapeutische techniek, die er vanuit gaat dat de inleving van positieve, neutrale of negatieve herinneringen of toekomstverwachtingen door middel van de focus-points naar buiten zichtbaar worden. De blik hecht zich als het ware ‘nietsziend’ vast aan een punt in de ruimte voor de desbetreffende persoon. Dat punt wordt hier focus-point genoemd. De verbinding van dat punt met de ogen van de persoon is de focuslijn. Gebleken is verder dat verplaatsing van de ene ooghoek naar een andere positie voor de betrokkene een verandering van de interne staat veroorzaakt. Deze techniek is met name geschikt voor een relatief snelle afzwakking van ongewenste emoties en trauma’s.
 
Focal-Point stappen
Gebruik maken van het metamodel én doorvragen is belangrijk, omdat de Focal-Point techniek buitengewoon effectief is. De hulpvraag moet dus zuiver zijn, zodat er met de werkelijke overtuiging (trauma) gewerkt kan worden. Wanneer je niet helemaal zeker bent of je de juiste overtuiging of bewoording hebt gevonden, blijf dan doorvragen. Wanneer de overtuiging in één woord (sleutelwoord) is samengevat, kun je de cliënt de opdracht geven om van dat woord zoveel mogelijk andere woorden te maken.
De Focal-Point techniek heeft ook als tijdlijnvariant toepassingsmogelijkheden voor Hypnotherapie en NLP. Het is een effectieve combinatie van verschillende technieken. In grote lijnen zijn de stappen als volgt:
 • goede anamnese maken
 • Meta-modelleren
 • het trauma extreem detailleren
 • Meta luisteren
 • een platte grond maken
 • trance en regressie
 • ankeren
 • de Focal-Point technieken toepassen
 • afronden
 • ankers checken, eventueel progressie als positief anker
 • houdingverandering
 • controle
 
Mogelijkheden van Focal-Point
De Focal-Point methode werd door Henk Hoenderdos verder ontwikkeld voor onder andere politieverhoren. Wanneer de verdachte niets wil zeggen, dus niet wil praten. De oogbewegingen worden dan met de camera opgenomen en aan de hand daarvan kan men er, in combinatie met de vragen die zijn gesteld, achter komen wat er in de zwijgende verdachte omgaat.
 
Bij iemand die is getraumatiseerd, kan de binnenwereld vergeleken worden als die van een autistisch kind. Vaak is er volledige dissociatie van de buitenwereld en is men volledig gericht op de eigen binnenwereld. Met de Focal-Point technieken kan de brug tussen de binnen- en buitenwereld hersteld worden of opnieuw gelegd. En door middel van deze Focal-Point interventies kan de lading van het trauma afgevlakt worden.
 


                                         Copyright 2006-2018